Model gezocht

De basis van onze manier van werken is het Oosterbreedte 360° model. Langs vier stappen – weten, vertalen, doen en vertellen – maken we de cirkel van marketingcommunicatie rond. Het Oosterbreedte model combineert de theorie op het gebied van marketing en communicatie met een praktische en pragmatische aanpak. Een van de voordelen is bovendien dat je er gemakkelijk en snel mee aan de slag kunt.

Het hele model doorlopen, is wat wij de ‘Koninklijke Route’ noemen. Daar kun je voor kiezen en soms is dat nodig. Vaak zijn er echter al meer stappen gezet dan je je realiseert. Het model helpt dan om te ordenen wat er is en maakt duidelijk welke puzzelstukjes nog ontbreken.