Oosterbreedte als flexibele schil

Niet veel middelgrote organisaties hebben de luxe van een grote afdeling voor communicatie en marketing. Terwijl de behoefte er vaak wel is. Oosterbreedte kan voor bedrijven en organisaties een flexibele schil zijn; een bureau dat de organisatie kent, inzetbaar als er grote projecten of complexe vraagstukken spelen. Flexibele kennis en daadkracht, in te vliegen naar behoefte. Tijdelijk of structureel.

En we doen meer! »

Tijdelijk aan boord

Er zijn verschillende redenen om iemand tijdelijk in te huren: om een nieuwe koers uit te zetten of bij ziekte, verlof of zwangerschap. Ook een groot project kan aanleiding zijn een Oosterbreedtenaar tijdelijk aan boord te halen. Als projectleider of adviseur opereren we met respect voor wat er al is en met oog voor wat er nog nodig blijkt.

Sparringpartner

Middelgrote organisaties hebben vaak maar een of twee mensen op communicatie en/of marketing. Van hen wordt vaak het onmogelijke gevraagd: op een breed terrein – van marketing, reputatiemanagement, interne communicatie tot online campagnes – de goede dingen doen. Niet verwonderlijk dat zij soms door de bomen even het bos niet meer zien. De mensen van Oosterbreedte denken en doen graag met je mee; op regelmatige basis of incidenteel.

« Zit er iets tussen?